SCORAD je uznávané složené skóre, které lékaři umožňuje zhodnotit závažnost pacientova ekzému. Hodnotící skóre pomáhá lékaři lépe zvládat a léčit pacientovu chorobu. Tento nový program bere v potaz rozdíly mezi třemi typy pokožky: bělošskou, černošskou a asijskou a nabízí možnost vyfotografovat hlavní léze. Program je navíc schopen exportovat údaje o pacientovi do souboru Excel nebo Pdf, aby bylo možné spočítané skóre SCORAD zařadit do záznamů lékaře.

Tato aplikace vám během konzultace umožní při každé kontrole rychle zhodnotit a uložit SCORAD vašich pacientů.

V případě potřeby se můžete při hodnocení symptomů opřít o doprovodné nákresy (světlá pleť, tmavá pleť a asijská pleť).


Chcete-li, můžete je využít, když pacientům vysvětlujete, jak rozpoznat příznaky choroby.

Tato aplikace vám při kompletaci pacientovy složky umožňuje odeslat celkové skóre SCORAD emailem.


Tato aplikace vám umožňuje exportovat údaje ve formátu html (převeditelném do .xls) v případě, že je SCORAD vašeho pacienta hodnotícím kritériem ve studii.


SCORAD byl vytvořen a schválen European Task Force on Atopic Dermatitis.

Značky SCORAD© a PO-SCORAD© jsou ochranné známky. Nadace pro atopickou dermatitidu disponuje právy k užití vztahujícími se k používání aplikace SCORAD A PO-SCORAD.
Nástroj, aplikace SCORAD a Ilustrace byly vytvořeny s pomocí profesora Jean-François Staldera.
Pro účely klinických studií je využití nástroje SCORAD podmíněno souhlasem s "Chartou používání nástroje SCORAD v rámci klinických studií" a odesláním příslušného formuláře. Prosím kontaktuje poscorad@gmail.com

Scorad Download
Nástroj pro zhodnocení stavu ekzému

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.