Το SCORAD είναι μια επικυρωμένη σύνθετη βαθμολογία που επιτρέπει στον ιατρό να αξιολογήσει τη βαρύτητα του εκζέματος του ασθενούς. Μια βαθμολογία αξιολόγησης βοηθά τον ιατρό στην καλύτερη διαχείριση και θεραπεία του ασθενούς. Αυτή η νέα βοηθητική εφαρμογή λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ τριών τύπων δέρματος: ανοιχτόχρωμη, σκούρα και ασιατική επιδερμίδα, και προσφέρει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών των σημαντικών βλαβών. Επίσης, αυτή η βοηθητική εφαρμογή μπορεί να εξαγάγει τα δεδομένα του ασθενούς σε αρχείο Excel ή Pdf έτσι ώστε ο υπολογισμός της βαθμολογίας SCORAD να καταχωρισθεί στο ιατρικό αρχείο.

Κατά τη συνεδρία, αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να αξιολογήσετε γρήγορα και να καταγράψετε το SCORAD των ασθενών σας σε κάθε επίσκεψη.

Αν είναι ανάγκη, μπορείτε να βασιστείτε στις εικόνες για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων (για ανοιχτόχρωμα, σκουρόχρωμα και ασιατικά δέρματα).


Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να «καταρτίσετε» τον ασθενή σας ώστε να αναγνωρίζει τα συμπτώματά του.

Αυτή η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να εξάγετε μέσω email το συνολικό SCORAD των ασθενών σας προκειμένου να συμπληρώσετε τον φάκελό τους.


Αυτή η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να εξάγετε τα δεδομένα σε μορφή html (για μετατροπή σε .xls) αν το SCORAD του ασθενούς σας είναι κριτήριο αξιολόγησης σε κάποια μελέτη.


Ο δείκτης SCORAD δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης για την Ατοπική Δερματίτιδα.

Τα σήματα SCORAD© και SCORAD© είναι εμπορικά σήματα. Το Ίδρυμα για την Ατοπική Δερματίτιδα κατέχει και διαθέτει δικαιώματα χρήσης αναφορικά με τη χρήση της Εφαρμογής SCORAD και PO-SCORAD.
Το εργαλείο, η εφαρμογή PO-SCORAD και οι εικονογραφήσεις σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Καθηγητή Jean-François Stalder.
Για την πραγματοποίηση κλινικών μελετών, η χρήση του Εργαλείου SCORAD πρέπει να συμμορφώνεται με τις «Οδηγίες για τη χρήση του Εργαλείου SCORAD στο πλαίσιο κλινικών ερευνών» και να γίνεται αποστολή του σχετικού εντύπου. Επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση poscorad@gmail.com

Scorad Download
Ένα εργαλείο αξιολόγησης του εκζέματος

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.