SCORAD is een gevalideerde samengestelde score waarmee de arts de ernst van het eczeem van een patiënt kan evalueren. Een evaluatiescore helpt de arts om de patiënt beter te controleren en te behandelen. Deze nieuwe applet neemt de verschillen tussen drie huidsoorten in aanmerking: de witte, donkere en Aziatische huid. Met deze applet kunnen foto's van significante laesies worden gemaakt. Bovendien kan deze applet patiëntgegevens exporteren naar een Excel- of PDF-bestand, zodat de berekende SCORAD kan worden opgenomen in het medisch dossier.

Tijdens het consult kunt u de SCORAD van uw patiënten met deze toepassing bij elke visite snel evalueren en registreren.

Indien nodig kunt u zich baseren op de illustraties voor de beoordeling van de symptomen (blanke huid, donkere huid en Aziatische huid).


Indien nodig kunt u zich baseren op de illustraties voor de beoordeling van de symptomen (alle huidtypes).

Deze toepassing biedt de mogelijkheid de totale SCORAD van uw patiënten per e-mail te exporteren ter aanvulling van hun dossier.


Deze toepassing biedt de mogelijkheid gegevens te exporteren in html-formaat (te converteren in .xls), indien de SCORAD van uw patiënt een evaluatiecriterium in een onderzoek is.


De SCORAD werd opgesteld en gevalideerd door de European Task Force on Atopic Dermatitis.

De merken SCORAD© en PO-SCORAD© zijn gedeponeerde handelsmerken. De Stichting voor Atopische Dermatitis is houdster van de gebruiksrechten met betrekking tot het gebruik van de SCORAD- en POSCORAD-applicatie.
De SCORAD-tool en -applicatie en bijbehorende illustraties zijn ontworpen en uitgewerkt in samenwerking met Prof. Jean-François Stalder.
Voor de uitvoering van de klinische onderzoeken is het gebruik van de SCORAD-tool onderworpen aan de aan de voorwaarden van het “Handvest voor het gebruik van de SCORAD-tool in het kader van klinische onderzoeken” en het versturen van het bijbehorende formulier. Neem contact op met poscorad@gmail.com

Scorad Download
Een instrument om het eczeem te evalueren

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.