SCORAD er et validert sammensatt evalueringssystem som gjør at legen kan vurdere hvor alvorlig pasientens eksem er. Evalueringsscoren setter legen bedre i stand til å ivareta og behandle pasienten. Den nye appen tar hensyn til forskjeller mellom ulike hudtyper: hvit, mørk og asiatisk hud og gjør det mulig å ta bilder av de hudpartiene som er alvorligst rammet. Appen kan i tillegg eksportere pasientopplysninger i form av Excel- eller pdf-filer for lagring av beregnet SCORAD i den medisinske journalen.

Under konsultasjonen setter denne applikasjonen deg i stand til å raskt evaluere og registrere pasientens SCORAD ved hvert legebesøk.

Om nødvendig kan du klikke på illustrasjonene for å gradere symptomene (lys hud, mørk hud, asiatisk hud).


Hvis det er ønskelig kan bildene brukes som « opplæring » av pasienten i å gjenkjenne sine symptomer.

Denne applikasjonen gjør det mulig å eksportere samlet SCORAD for dine pasienter pr. mail for utfylling av deres journaler.


Denne applikasjonen gjør det mulig å eksportere data i html-format (som kan konverteres til .xls) dersom pasientens SCORAD inngår som et evalueringsmoment i en studie.


SCORAD er opprettet og godkjent av European Task Force on Atopic Dermatitis. Tekster og tegninger er ved prof. Jean-François Stadler og Foundation for Atopic Dermatitis.

Merkene SCORAD© og PO-SCORAD© er registrerte varemerker. Stiftelsen for atopisk dermatitt har opphavsrett til bruken og anvendelsen av SCORAD og PO-SCORAD.
Verktøyet, POSCORAD-appen og illustrasjonene er laget i samarbeid med Pr Jean-François Stalder.
Når SCORAD brukes til kliniske studier, skal «Regler for bruk av SCORAD til kliniske studier» overholdes og det tilsvarende skjemaet sendes inn. Vennligst ta kontakt med poscorad@gmail.com

Scorad Download
Et verktøy for å vurdere eksem

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.