SCORAD jest zatwierdzonym kompleksowym wynikiem, który pozwala lekarzowi ocenić stopień nasilenia egzemy u pacjenta. Wynik oceny pozwala lekarzowi lepiej zajmować się pacjentem i prowadzić jego leczenie.  Ta nowa wersja aplikacji uwzględnia różnice występujące pomiędzy trzema typami skóry: białą, ciemną i typu azjatyckiego, a także oferuje możliwość wykonania zdjęć znaczących zmian chorobowych. Ponadto aplikacja ta pozwala na przesyłanie danych pacjenta w formacie Excel lub PDF, by móc dołączyć wyniki SCORAD do dokumentacji medycznej.

Aplikacja ta pozwala szybko ocenić i zapisać, w trakcie wizyty lekarskiej, SCORAD pacjenta przy każdej wizycie.

Jeśli trzeba, możesz posłużyć się ilustracjami pomocnymi w określaniu nasilenia objawów choroby (skóra jasna, ciemna i występująca u Azjatów).


Jeśli chcesz, możesz z nich skorzystać, by „przeszkolić” swojego pacjenta w zakresie rozpoznania objawów choroby.

Aplikacja ta daje możliwość wysyłania mailem ogólnego SCORAD swoich pacjentów w celu uzupełnienia ich dokumentacji.


Aplikacja ta daje możliwość wysyłania mailem danych w formacie html (należy je wysyłać z rozszerzeniem .xls), jeśli SCORAD pacjenta jest kryterium oceny wykorzystywanym w jakiejś analizie.


SCORAD został stworzony i zatwierdzony przez European Task Force on Atopic Dermatitis.

Znaki towarowe SCORAD© i PO-SCORAD© są znakami zastrzeżonymi. Fundacja do walki z atopowym zapaleniem skóry posiada prawa własności i użytkowania aplikacji SCORAD i PO-SCORAD.
Narzędzie, aplikacja SCORAD i ilustracje do niej zostały zaprojektowane i wykonane we współpracy z Prof. Jean-François Stalderem.
Aby móc wykonać badania kliniczne i użyć do tego narzędzia SCORAD, należy zaakceptować treść "Karty użytkowania narzędzia SCORAD w ramach badań klinicznych" i wysłać odpowiedni formularz. Prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poscorad@gmail.com

Scorad Download
Narzędzie do oceny egzemy

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.