SCORAD är ett godkänt sammansatt poäng som gör det möjligt för läkaren att bedöma hur svåra patientens eksem är. Ett bedömningspoäng hjälper läkaren att bättre hantera och behandla patienten. Detta nya appletprogram tar hänsyn till skillnader mellan tre hudtyper: ljus, mörk och asiatisk hud och gör det även möjligt att fotografera betydande sår. Dessutom kan detta appletprogram exportera patientuppgifterna till Excel- eller Pdf-dokument för arkivering av det beräknade SCORAD i de medicinska registren.

Under undersökningen ger den här applikationen dig möjlighet att snabbt bedöma och registrera dina patienters SCORAD vid varje besök.

Vid behov kan du hänvisa till bilderna för utvärdering av symptomerna (ljus hud, mörk hud och asiatisk hud).


Om du så önskar kan du använda dessa för att lära din patient att känna igen sina symptom.

Denna applikation ger möjlighet att exportera en övergripande SCORAD av dina patienter via e-post för att komplettera deras register.


Denna applikation gör det möjligt att exportera data i htlm-format (som överförs till xls) om din patients SCORAD utgör ett utvärderingskriterium i en studie.


SCORAD har skapats och validerats av European Task Force on Atopic Dermatitis.

SCORAD© and PO-SCORAD© är registrerade varumärken. Stiftelsen för Atopisk Dermatit innehar och disponerar nyttjanderätten som avser användningen av applikationen SCORAD och PO-SCORAD.
Verktyget, applikationen och bilderna har skapats och utarbetats med hjälp av professor Jean-François Stalder.
För genomförandet av kliniska studier måste användarna av verktyget SCORAD respektera "Användarvillkor för verktyget SCORAD inom ramen av kliniska studier" och skicka in motsvarande formulär. Vänligen kontakta poscorad@gmail.com

Scorad Download
Ett hjälpmedel för att bedöma eksem

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.