SCORAD là một điểm tổng hợp đã được phê chuẩn cho phép bác sỹ đánh giá tình trạng mức độ bệnh eczéma của bệnh nhân. Trên cơ sở đó, công cụ trợ giúp cải thiện phác đồ và chữa trị. Phiên bản mới này thích ứng với tất cả các màu da (da trắng, da đen và da vàng châu Á). Nó còn có thể chụp các bức ảnh mô tả các vùng da bị bệnh nặng. Ngoài ra, phiên bản này còn cho phép lưu truyền các thông tin của người bệnh dưới dạng tệp thông tin Excel hoặc PDF nhằm lưu trữ điểm SCORAD đã được tính trong hồ sơ bệnh án.

Khi thăm khám bệnh nhân, ứng dụng này cho phép bạn đánh giá nhanh và lưu trữ điểm SCORAD của các bệnh nhân của mình sau mỗi cuộc khám bệnh.

Nếu cần, bạn cũng có thể căn cứ vào các ví dụ minh họa hiển thị các triệu chứng bệnh (da sáng, da sạm và da người châu Á)


Nếu bạn muốn, bạn có thế sử dụng các ví dụ minh họa để hướng dẫn cho bệnh nhân của mình có thể tự nhận biết được các triệu chứng bệnh của họ.

Ứng dụng này cho phép lưu truyền dữ liệu thông qua email điểm tổng SCORAD của các bệnh nhân để bổ sung hồ sơ bệnh án.


Ứng dụng có thể lưu truyền dữ liệu dưới dạng html (cần chuyển sang dạng tệp xls) nếu như SCORAD của bệnh nhân là tiêu chí đánh giá khi thực hiện nghiên cứu.


Phần văn bản và hình vẽ được xây dựng với sự cộng tác của Giáo sư Jean-François Stalder và Quỹ Bệnh da liễu Fondation Dermatite Atopique.

Hai chỉ số công cụ SCORAD© và PO-SCORAD© đã được đăng ký bản quyền. Hội Viêm Da Thể Tạng sở hữu bản quyền sử dụng liên quan tới ứng dụng hai chỉ số SCORAD và PO-SCORAD.
Công cụ, ứng dụng SCORAD và hình minh họa có được là nhờ sự giúp đỡ của giáo sư Jean-François Stalder.
Để thực hiện nghiên cứu lâm sàng, việc sử dụng chỉ số công cụ SCORAD phải tuân thủ theo "Hiến chương sử dụng chỉ số công cụ SCORAD trong nghiên cứu lâm sàng» và phải gởi nội dung theo mẫu tương ứng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ qua hộp thư: poscorad@gmail.com

Tải Scorad
Một công cụ đánh giá bệnh eczéma

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.